G. & G. V. Kadiwala & M.V. Bunki Sarvajanik High School

Donors

Donors


1 Shri C. R. Desai
2 Shri Heeralal Nandlal Jariwala
3 Shri Mohanlal Vallabhbhai Bunki
4 Shri Vrajdas Kadiwala
5 Shri Kantibhai J. Vakhariya
6 Shri Nathubhai Kadiwala
7 Shri Chhotubhai Kadiwala
8 Smt. Kamlaben Joshi
9 Shri Ravbahadur Bhimjibhai Jagirdar
10 Shri C.D. Deshmukh